Evidence izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti

Obrazci

ARRS-EV-Razpis-MVZT/2012 - Javni razpis MVZT za krepitev RR oddelkov v podjetjih - podatki o raziskovalcu - zunanjem sodelavcu - v veljavi do 19.05.2013