Evidence izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti

Obrazci

ARRS-EV-06/2010 - Podatki o strokovnem in tehničnem sodelavcu - vnos sprememb (brez podatkov o deležih zaposlitve) - v veljavi do 19.05.2013