Publikacije

Poročila delovnih skupin ARIS

Izhodišča za poglobljene spremembe postopkov (so)financiranja, ocenjevanja, spremljanja in izvajanja raziskovalne dejavnosti - Poročilo Usmerjevalne skupine ARRS (april 2015)
Usmerjevalna skupina, ki jo je ustanovil Upravni odbor ARRS, je z delom pričela 15.1.2015 in je v svojem mandatu, sklenjenem 22.4.2015, intenzivno pristopila k zaupani nalogi: oblikovanje rešitev za spremembe sistema evalvacije in izbora pri razpisih ARRS. Zaključno poročilo podaja seznam ukrepov na dveh prioritetnih področjih: (i) evalvacijski postopki za projekte ter (ii) vstopni pogoji in vloga bibliometrike. Ukrepi na teh področjih z objavo zaključnega poročila prehajajo v izvedbeno fazo. Področje prehoda na institucionalno evalvacijo je pripravljeno v obliki izhodišč za dolgoročnejšo razpravo.