Pregledi in analize

Patentne prijave

Število patentnih prijav pri Evropskem patentnem uradu na milijon prebivalcev za Slovenijo in EU-28


Število evropskih patentnih prijav na milijon prebivalcev in indeks rasti

 

Indeks patentnih prijav v letu 2020 glede na 2019


Število evropskih patentnih prijav na milijon prebivalcev v letu 2020

Vir: Evropski patentni urad