Pregledi in analize

Patentne prijave — 2021

Število patentnih prijav pri Evropskem patentnem uradu na milijon prebivalcev za Slovenijo in EU-27


Število evropskih patentnih prijav na milijon prebivalcev in indeks rasti


Indeks patentnih prijav v letu 2021 glede na 2020


Število evropskih patentnih prijav na milijon prebivalcev v letu 2021


Vir: Eurostat (31. 03. 2023)