Načrt za okrevanje in odpornost

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni poziv za (so)financiranje projektov in programov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev

Razpis
Pogosta vprašanja
  Okvirni datum

  Objava javnega poziva

02.02.2023

  Sprememba javnega poziva

predvidoma marec 2024

  Zaključek javnega poziva

30.06.2024 za SKLOP A in 31.10.2025 za SKLOP B

  Odpiranje prejetih vlog

Vsak 1. ponedeljek v mesecu ob 12.00 (ali prvi naslednji delovni dan)

  Seja Znanstvenega sveta agencije

Vsak mesec po mesečnem odpiranju prejetih vlog

  Obvestilo prijaviteljem o izboru prijav

Predvidoma v 8 delovnih dneh od sklepa o izboru prijav

  Rok za vložitev ugovorov

15 dni po prejemu obvestila
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano