Raziskovalni projekti

Rezultati razpisov in pozivov

      

Rezultati Javnega poziva za predlaganje kandidatov za mentorje novih mladih raziskovalcev v letu 2008 in Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov v letu 2008

Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 ZRRD-UPB1, 61/06-ZDru-1, 112/07), pete alineje 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03), Javnega poziva za predlaganje kandidatov za mentorje novih mladih raziskovalcev v letu 2008 in Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov v letu 2008 (Uradni list RS, št. 63/07) in na predlog Komisije za pripravo predloga odločitve o pritožbi (v nadaljevanju: komisija) z dne 15. 2. 2008 in 26. 2. 2008, je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 46. redni seji, dne 27. 2. 2008, sprejel sklep št. 430-31/2007-3993 o spremembi in dopolnitvi sklepa o izboru prijav za (so)financiranje raziskovalnih projektov z razpisa v letu 2007 (druga faza ocenjevanja).

Priloge: