Ciljni raziskovalni programi

Programski svet

Arhiv

Najvišje strokovno in svetovalno telo agencije za področje CRP je Programski svet CRP (Pravilnik o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP)), III. točka Strokovna telesa CRP: http://www.arrs.gov.si/sl/progproj/crp/akti/prav-CRP-febr-12.asp)
 

Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa "CRP 2021"

Ministrica, pristojna za znanost, je s sklepom št. 631-21/2021/21, z dne 21. 4. 2021, imenovala predsednika in člane Programskega sveta CRP:

 • dr. Mitja Slavinec, predsednik, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 • mag. Urška Bitenc, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
 • dr. Janez Blaž, Ministrstvo za infrastrukturo,
 • Eva Treven, Ministrstvo za javno upravo,
 • Blanka Bartol, Ministrstvo za okolje in prostor,
 • mag. Lado Bradač, Ministrstvo za notranje zadeve,
 • dr. Agata Zupančič, Ministrstvo za zdravje,
 • dr. Ivan Gerlič, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

 

Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri«

Ministrica, pristojna za znanost, je s Sklepom št. 631-5/2016/9, z dne 2. 6. 2016 in s Sklepom o razrešitvi in imenovanju članov Programskega sveta CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri«, št. 631-1/2020/13, z dne 15. 12. 2020, imenovala predsednika in člane Programskega sveta CRP:

 • mag. Miran Mihelič, predsednik, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Damjan Stanonik, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • dr. Jernej Drofenik, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • dr. Darja Majkovič, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Ana Le Marechal Kolar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • mag. Robert Režonja, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • dr. Tomaž Boh, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 • dr. Marjeta Černič, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
 • dr. Nikolaj Torelli, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
 • akad. prof. dr. Matija Gogala, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

 

Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri«

Ministrica, pristojna za znanost, je s sklepom št. 631-5/2016/9, z dne 2. 6. 2016 in s Sklepom o razrešitvi in imenovanju članov Programskega sveta CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri«, št. 631-1/2020/8, z dne 9. 6. 2020, imenovala predsednika in člane Programskega sveta CRP:

 • dr. Jože Podgoršek, predsednik, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • Damjan Stanonik, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • dr. Jernej Drofenik, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • dr. Darja Majkovič, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • dr. Bojan Pahor, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • mag. Robert Režonja, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • dr. Tomaž Boh, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 • dr. Nikolaj Torelli, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
 • dr. Matija Gogala, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
 • dr. Marjeta Černič, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.


Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa »CRP COVID-19«

Ministrica, pristojna za znanost, je s sklepom št. 631-8/2020/5, z dne 29. 6. 2020, imenovala predsednico in člane Programskega sveta CRP:

 • dr. Tina Bregant, predsednica, Ministrstvo za zdravje,
 • Tanja Mate, Ministrstvo za zdravje,
 • dr. Marjeta Recek, Ministrstvo za zdravje,
 • dr. Agata Zupančič, Ministrstvo za zdravje,
 • dr. Larisa Pograjc, Ministrstvo za obrambo,
 • dr. Tomaž Boh, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 • dr. Katja Breskvar, Javna agencija za raziskovano dejavnost Republike Slovenije,
 • dr. Milan Čižman, Javna agencija za raziskovano dejavnost Republike Slovenije.
   

Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa "CRP 2019"

Minister, pristojen za znanost, je s sklepom št. 631-10/2019/14, z dne 16. 4. 2019, imenoval predsednika in člane Programskega sveta CRP:

 • dr. Jernej Štromajer, predsednik, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 • mag. Katja Rihar Bajuk, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
 • Andraž Bobovnik, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
 • dr. Katja Lautar, Ministrstvo za finance,
 • Franc Stanonik, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
 • mag. Duška Radovan, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
 • dr. Tomaž Boh, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 • Eva Treven, Ministrstvo za javno upravo,
 • mag. Emilija Snoj, Ministrstvo za kulturo,
 • mag. Lado Bradač, Ministrstvo za notranje zadeve,
 • mag. Alenka Suhadolnik, Ministrstvo za zunanje zadeve,
 • Blanka Bartol, Ministrstvo za okolje in prostor,
 • Zorana Komar, Ministrstvo za okolje in prostor,
 • Jana Erjavec, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • mag. Erna Flogie Dolinar, Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije,
 • dr. Uroš Gojkovič, Ministrstvo za pravosodje,
 • Mojca Gobec, Ministrstvo za zdravje,
 • dr. Agata Zupančič, Ministrstvo za zdravje,
 • Marko Hren, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko,
 • dr. Zvone Žigon, Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu,
 • mag. Aloj Grabner, Ministrstvo za zdravje, Urad Republike Slovenije za kemikalije,
 • mag. Stanko Baluh, Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti,
 • Nevenka Prešlenkova, Zagovornik načela enakosti,
 • Vesna Marinko, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa,
 • dr. Lidija Tičar Padar, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.«

 

Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa "CRP 2017"

Ministrica, pristojna za znanost, je s sklepom št. 631-5/2017/13, z dne 1. 9. 2017, imenovala predsednika in člane Programskega sveta CRP:

 • dr. Tomaž Boh, predsednik, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 • mag. Mojca Miklavčič, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 • Aleš Ojsteršek, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 • dr. Zvone Žigon, Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu,
 • dr. Aleksandra Pivec, Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu,
 • Mojca Gobec, Ministrstvo za zdravje,
 • mag. Teja Ilc, Ministrstvo za zdravje,
 • mag. Alojz Grabner, Urad Republike Slovenije za kemikalije,
 • Simona Fajfar, Urad Republike Slovenije za kemikalije,
 • mag. Duška Radovan, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
 • dr. Robert Drobnič, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
 • Simona Križaj, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
 • mag. Emilija Snoj, Ministrstvo za kulturo,
 • Zoran Pistotnik, Ministrstvo za kulturo,
 • Blanka Bartol, Ministrstvo za okolje in prostor,
 • Zorana Komar, Ministrstvo za okolje in prostor,
 • mag. Tatjana Bobnar, Ministrstvo za notranje zadeve,
 • mag. Lili Šipec, Ministrstvo za notranje zadeve,
 • Vesna Marinko, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa,
 • Andraž Murkovič, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa,
 • mag. Erik Potočar, Ministrstvo za infrastrukturo,
 • mag. Vlasta Kampoš Jerenec, Ministrstvo za infrastrukturo,
 • Robert Golobinek, Ministrstvo za pravosodje,
 • Jernej Koselj, Ministrstvo za pravosodje,
 • mag. Katja Rihar Bajuk, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
 • Andraž Bobovnik, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.


Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri«

Ministrica, pristojna za znanost, je s sklepom št. 631-5/2016/9, z dne 2. 6. 2016 in s sklepom o razrešitvi in imenovanju članov Programskega sveta CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri«, št. 631-5/2016/12, z dne 10. 8. 2016, imenovala predsednico in člane Programskega sveta CRP:

 • mag. Tanja Strniša, predsednica, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • akad. prof. dr. Matija Gogala, namestnik predsednice, upokojen,
 • mag. Marjan Podgoršek, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • dr. Janez Posedi, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • Tadeja Kvas Majer, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • Jošt Jakša, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • mag. Urban Krajcar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 • dr. Nikolaj Torelli, upokojen,
 • dr. Marjeta Černič, upokojena.

 
Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa "CRP 2016"

Ministrica, pristojna za znanost, je s sklepom št. 631-5/2016/2, z dne 29. 3. 2016, imenovala predsednika in člane Programskega sveta CRP:

 • dr. Tomaž Boh, predsednik, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 • mag. Duška Radovan, namestnica predsednika, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
 • mag. Katarina Ratoša, Državni zbor Republike Slovenije,
 • mag. Tatjana Krašovec, Državni zbor Republike Slovenije,
 • dr. Zvone Žigon, Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu,
 • Dejan Podgoršek, Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu,
 • Mojca Gobec, Ministrstvo za zdravje,
 • Breda Kralj, Ministrstvo za zdravje,
 • mag. Alojz Grabner, Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije,
 • mag. Lijana Kononenko, Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije,
 • Gonzalo Caprirolo, Ministrstvo za finance,
 • Irena Roštan, Ministrstvo za finance,
 • Marko Hren, Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko,
 • dr. Peter Wostner, Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko,
 • dr. Blanka Tivadar, Ministrstvo za kulturo,
 • Emilija Snoj, Ministrstvo za kulturo,
 • Zorana Komar, Ministrstvo za okolje in prostor,
 • Blanka Bartol, Ministrstvo za okolje in prostor,
 • mag. Mojca Miklavčič, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 • Aleš Ojsteršek, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 • dr. Lidija Tičar Padar, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
 • prof. dr. Franjo Štiblar, Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta.

 
Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa "CRP 2015"

Ministrica, pristojna za znanost, je s sklepom št. 631-2/2015/6, z dne 24. 6. 2015, imenovala predsednika in člane Programskega sveta CRP:

 • dr. Tomaž Boh, predsednik, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 • mag. Duška Radovan, namestnica predsednika, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
 • Mojca Gobec, Ministrstvo za zdravje,
 • dr. Jože Hren, Ministrstvo za zdravje,
 • mag. Irena Kirar Fazarinc, Ministrstvo za zdravje,
 • mag. Dušanka Petrič, Ministrstvo za zdravje,
 • Primož Kristan, Ministrstvo za kulturo,
 • dr. Blanka Tivadar, Ministrstvo za kulturo,
 • dr. Andreja Barle Lakota, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 • dr. Stojan Sorčan, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 • mag. Mojca Miklavčič, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 • dr. Erika Rustja, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 • Aleš Ojsteršek, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 • Bronka Straus, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 • mag. Andreja Jenko, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
 • Simona Križaj, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
 • mag. Irena Milinković, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
 • red. prof. dr. Mirjana Ule, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede,
 • izr. prof. dr. Dijana Močnik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko.