Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Ciljni raziskovalni programi > Programski svet
Ciljni raziskovalni programi
Programski svet - arhiv
Programski svet

Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa "Zagotovimo.si hrano za jutri"

Minister, pristojen za znanost, je izdal Sklep o razrešitvi in imenovanju članov Programskega sveta CRP, št. 029-11/2012/MVZT/165, z dne 21. 5 2013:

 • mag. Tanja Strniša, predsednica, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje,
 • dr. Jože Resnik, namestnik predsednice, upokojen,
 • dr. Tomaž Boh, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 • Marjeta Bizjak, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje,
 • dr. Boštjan Kos, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje,
 • Jošt Jakša, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje,
 • dr. Vida Čadonič-Špelič, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje,
 • mag. Katarina Groznik, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje,
 • dr. Darja Piciga, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje,
 • akad. prof. dr. Matija Gogala, upokojen,
 • dr. Nives Ogrinc, Institut »Jožef Stefan«.

 
Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa "Zagotovimo.si hrano za jutri"

Minister, pristojen za znanost, je s sklepom št. 013-14/2011-1, z dne 8. 6. 2011, imenoval predsednico in člane Programskega sveta CRP:

 • mag. Tanja Strniša, predsednica, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • dr. Jože Resnik, namestnik predsednice, upokojen
 • dr. Tomaž Boh, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 • Branko Ravnik, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • Matjaž Kočar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • Anica Zavrl Bogataj, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • dr. Jože Ileršič, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • dr. Vida Čadonič-Špelič, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • akad. prof. dr. Matija Gogala, upokojen.

 
Programski svet CRP Konkurenčnost Slovenije 2006-2013 v obdobju 2009-2013

Minister, pristojen za znanost, je s sklepom imenoval predsednika in člane Programskega sveta CRP:

 • dr. József Györkös, predsednik, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
 • dr. Ana Murn, namestnica predsednika, Urad za makroekonomske analize in razvoj,
 • dr. Slaven Mickovič, Ministrstvo za finance,
 • mag. Janko Burgar, Ministrstvo za gospodarstvo,
 • Alenka Avberšek, Gospodarska zbornica Slovenije,
 • dr. Metka Tekavčič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta,
 • dr. Stojan Sorčan, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
 • dr. Andreja Barle Lakota, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
 • dr. Matjaž Gams, Institut »Jožef Stefan«,
 • Andreja Lang, Ministrstvo za pravosodje,
 • mag. Marin Silič, Ministrstvo za javno upravo,
 • mag. Lilijana Šipec, Ministrstvo za notranje zadeve,
 • dr. Niko Toš, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede,
 • dr. Alenka Kajzer, Urad za makroekonomske analize in razvoj,
 • dr. Anja Kopač Mrak, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
 • dr. Aleksanda Kanjuo Mrčela, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede,
 • Jana Erjavec, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • mag. Katja Lautar, Služba Vlade za razvoj in evropske zadeve,
 • mag. Duška Radovan, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko,
 • dr. Ana Kučan, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta.
Stran ureja: Ljiljana Lučić Zadnja sprememba: 09.06.2016