Mednarodno sodelovanje

Švica

Program znanstvene izmenjave

Uvod

Švicarski Zvezni svet je 21. novembra in 7. decembra 2007 potrdil Okvirne sporazume o izvajanju programov sodelovanja za zmanjševanje gospodarskih in socialnih razlik v razširjeni Evropski uniji s Poljsko, Malto, Estonijo, Slovaško, Ciprom, Češko, Madžarsko in Slovenijo, Latvijo in Litvo. Podobnosti sporazuma z Republiko Slovenijo najdete na spletni strani Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Del tega sporazuma je tudi Sporazum o Štipendijskem skladu, veljaven do konca leta 2016 (različica v angleščini, različica v slovenščini).

Sporazum o Štipendijskem skladu

Doktorski kandidati (mladi raziskovalci, doktorski študenti) ter podoktorandi, ki so zaposleni v slovenski raziskovalni organizaciji (RO) s seznama upravičenih RO, se lahko prijavijo na razpis za SCIEX štipendijo (glede možnosti razširitve seznama upravičenih RO se povežite s kontaktno osebo, gl. spodaj).

Za prijavo je potrebno soglasje domače RO. Prijavo odda raziskovalec na naslov z ene od upravičenih švicarskih inštitucij (gl. List of eligible Swiss Host Institutions), ki bi gostil slovenskega štipendista (v nadaljevanju: tuji mentor), pri prijavi pa sodelujeta slovenski kandidat za štipendista in njegov domači mentor z domače RO. Za vse tri se zahteva znanje angleščine vsaj stopnje B2/ELP (t.j. pisno in ustno sporazumevanje kompleksnih zadev), kar se preverja in potrjuje pri prijavi.

SCIEX štipendija se podeli za dobo najmanj 6 in največ 24 mesecev. V tem času je slovenski štipendist zaposlen v Švici.

SCIEX štipendijski sklad krije naslednje stroške (podatki so informativni, gl. www.sciex.ch):

Plače slovenskih štipendistov (letni zneski):

CHF 50'000.- za doktorske kandidate prvih 12 mesecev;
CHF 55'000.- za doktorske kandidate v mesecih 13 do 24;
CHF 80'000.- za podoktorande.

       Davke in prispevke, ki jih plačuje švicarski delodajalec (po švicarski zakonodaji)

       Druge stroške štipendista (potovanja, udeležba na konferencah) do CHF 2'500.-

       Kratke obiske domačega mentorja v Švici, do CHF 2'500.- na obisk

Švicarska inštitucija – gostiteljica sama krije morebitne stroške raziskav.

Razpisi potekajo po naslednjem načrtu:
 

Razpis SCIEX za Slovenijo 2010 / 2014
Začetek razpisa: Odprt do: Sestanek komisije za izbor Začetek štipendij:
06.02.2010 01.04.2010 Konec avgusta 2010 01.10.2010 – 31.08.2011
01.01.2011 01.04.2011 Konec avgusta 2011 01.10.2011 – 31.08.2012
01.01.2012 01.04.2012 Konec avgusta 2012 01.10.2012 – 31.08.2013
01.01.2014 01.04.2014 Konec avgusta 2014 štipendija se mora zaključiti do 31.10.2015

Vse podrobnosti najdete na www.sciex.ch in na slovenskem portalu pri sciex.ch.

Kontaktna oseba:
Dr. Primož Pristovšek
Tel./Fax: +386-(0)1-400 5971/5
e-mail: primoz.pristovsek@arrs.si