Mednarodno sodelovanje

Rusija

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo v letih 2012 - 2013

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa, Ur.l. RS, št. 76/2011

30.09.2011

  Zaključek javnega razpisa

25.11.2011

  Odpiranje vlog

29.11.2011

  Ocenjevanje vlog

15.12.2011

  Objava rezultatov na spletni strani agencije

23.12.2011

  Obvestila prijaviteljem o vlogah

23.12.2011
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano