Raziskovalna infrastruktura

Mednarodna znanstvena literatura

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2019

Sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2019

Na podlagi Pravilnika o postopku (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17) in Javnega razpisa za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2019 (Uradni list RS, št. 55/2019) je direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejel sklep št. 6316-6/2019-66 o izboru prijav za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2019.

 

Priloga:

  • Prednostna lista za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2019: