Raziskovalna infrastruktura

Osrednji specializirani informacijski centri

Predstavitev

Veda OSIC
Naravoslovje UL Naravoslovnotehniška fakulteta
Vodja: mag. Irena Sajovic, tel. 01 200 32 54
Odgovorni osebi za verifikacijo razvrstitve bibliografskih enot raziskovalcev:
  - mag. Irena Sajovic, tel. 01 200 32 54
  - Barbara Bohar Bobnar, tel. 01 470 46 30
E-pošta: osicn@ntf.uni-lj.si
Tehnika Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani
Vodja: dr. Doris Dekleva Smrekar, tel. (01) 2003-431
Odgovorni osebi za verifikacijo razvrstitve bibliografskih enot raziskovalcev:
  - dr. Doris Dekleva Smrekar, tel. 01 2003-431
  - Mojca Kosem Avsec, tel. 01 2003-434
E-pošta: osict@ctk.uni-lj.si
Biotehnika UL Biotehniška fakulteta
Vodja: dr. Tomaž Bartol, tel. 01 320-31-61
Odgovorna oseba za verifikacijo razvrstitve bibliografskih enot raziskovalcev:
  - mag. Simona Juvan, tel 01 320 3043
E-pošta: osicb@bf.uni-lj.si 
Medicina UL Medicinska fakulteta, Inštitut za biomedicinsko informatiko
Vodja: dr. Jure Dimec, tel. 01 5437-777
Odgovorna oseba za verifikacijo razvrstitve bibliografskih enot raziskovalcev:
  - Irena Janjić, tel. 01 5437-782
E-pošta: osicm@mf.uni-lj.si
Družboslovje UL Fakulteta za družbene vede
Vodja: mag. Janez Jug, tel. 01 5805-151
Odgovorne osebe za verifikacijo razvrstitve bibliografskih enot raziskovalcev:
  - mag. Janez Jug, tel. 01 5805-151
  - dr. Tomaž Krpič, tel. 01 5805-162
  - mag. Boštjan Mur, tel. 01 5805-163
 E-pošta: osicd@fdv.uni-lj.si 
Humanistika Znanstveno-raziskovalni center SAZU
Vodja: dr. Gregor Pobežin, tel. 01 4706-527
Odgovorni osebi za verifikacijo razvrstitve bibliografskih enot raziskovalcev:
  - Martin Grum, tel. 01 4706-295
  - Simona Frankl, tel. 01 4706-262
E-pošta: osich@zrc-sazu.si

 
Izvajalci dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov (OSIC) po znanstvenih vedah so bili izbrani na podlagi javnega razpisa v letu 2019 za obdobje 2020 - 2022.

Njihove naloge so:

  • sodelovanje pri optimiranju metodoloških osnov vodenja bibliografij raziskovalcev,
  • spremljanje in nadziranje ustreznosti razvrstitve bibliografskih enot raziskovalcev po veljavni tipologiji dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS.SI,
  • organiziranje arbitraže v primeru vsebinsko spornih tipologij (v sodelovanju z znanstvenoraziskovalnimi sveti ved),
  • redigiranje bibliografskih zapisov s spremembo tipologije v primeru nepravilnih razvrstitev bibliografskih enot,
  • vodenje bibliografij raziskovalcev slovenskega rodu, ki delujejo v tujini, in drugih raziskovalcev, ki niso vključeni v raziskovalne skupine,
  • sodelovanje pri povezovanju sistema COBISS s tujimi informacijskimi viri,
  • pomoč uporabnikom pri iskanju znanstvenih vsebin iz področja in
  • raziskovalne aktivnosti, ki so pogoj za izvajanje navedenih nalog.

Izvajanje nalog OSIC-ev koordinira Institut informacijskih znanosti v Mariboru.