Financiranje in nadzor

Financiranje

Leto 2022

Stanje na dan 24. 5. 2022

 

  • Program dela in finančni načrt Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za leto 2022:
  • Program dela in finančni načrt Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za leto 2022 - Rebalans 1: