Raziskovalni projekti

Novice, obvestila

Obvestilo prijaviteljem na Javni razpis za (so)financiranje tematsko usmerjenih in splošnih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov, aplikativnih in podoktorskih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov v letu 2006

Obveščamo vas, da je upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost na 33. seji sprejel sklep o izboru vlog na Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2006.

Sklep o izboru je objavljen na spletni strani ARRS.