Raziskovalni projekti

Novice, obvestila

Odločanje o izboru vlog na Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov v letu 2005

Zaradi nesklepčnosti seje Upravnega odbora ARRS, sklicane dne 29.7.2005, je odločanje o izboru vlog na Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2005 prestavljeno predvidoma v drugo polovico avgusta 2005.