Raziskovalni programi

Razpisi in pozivi

      

Sprememba Javnega poziva za ocenjevanje raziskovalnih programov – 2023

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ARRS) objavlja spremembe Javnega poziva za ocenjevanje raziskovalnih programov – 2023 št. 6316-1/2023-2 z dne 24. 3. 2023 (v nadaljnjem besedilu: javni poziv), ki je bil dne 30. 3. 2023 objavljen na spletnih straneh ARRS, in sicer:

I.

V javnem pozivu se v celotnem besedilu spremeni datum oddaje prijav na javni poziv. Datum 10. 5. 2023 se nadomesti z datumom 24. 5. 2023.

Vsled navedeni spremembi se v 10. točki javnega poziva spremeni tudi datum odpiranja prijav. Datum 12. 5. 2023 se nadomesti z datumom 26. 5. 2023.

II.

Vsa ostala določila javnega poziva ostanejo nespremenjena.

III.

Sprememba javnega poziva se objavi na spletni strani ARRS.

 

Prof. dr. Mitja Lainščak,
direktor

Številka: 6316-1/2023-10
Datum: 4. 5. 2023