Raziskovalni programi

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

22.06.2012

  Zaključek javnega razpisa

23.07.2012 ob 12.00

  Odpiranje vlog

25.07.2012

  Ocenjevanje vlog

09.11.2012

  Seja občasnih strokovnih teles

22.10. - 13.11.12

  Seja znanstveno - raziskovalnih svetov

19.11. - 23.11.12

  Seja Znanstvenega sveta agencije

26.11.2012 in 10.12.2012

  Objava rezultatov razpisa (na spletni strani agencije)

31.12.2012

  Izdaja odločb o podelitvi koncesij (MIZKŠ)

31.12.2012

  Vročitev odločb prijaviteljem

22.01.2013

  Rok za vložitev tožbe na Upravno sodišče RS

30 dni po vročitvi odločbe
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano