Mladi raziskovalci

Novice, obvestila

Prenos programov »Mladi raziskovalci iz gospodarstva« ter »Promocija znanosti« na MVZT

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije obvešča, da predlog rebalansa proračuna za leto 2005 predvideva prenos dveh dejavnosti iz agencije na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Prenešena bosta programa Mladi raziskovalci iz gospodarstva in Promocija znanosti. Ustrezna javna razpisa bo objavilo ministrstvo.

Informacije o mladih raziskovalcih iz gospodarstva dobite na Direktoratu za tehnologijo pri gospodu dr. Jožetu Flaškerju (tel. 01/478-3288, e-pošta joze.flasker@uni-mb.si), za promocijo znanosti pa pri vodji kabineta ministra gospe Idi Praček (tel. 01/478-4708, e-pošta ida.pracek@gov.si).