Mladi raziskovalci

Rezultati razpisov in pozivov

Seznam mentorjev mladim raziskovalcem v letu 2021

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (v nadaljevanju: agencija) je z obvestilom o dodelitvi mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2021 in okvirnem številu mentorskih mest raziskovalnim programom za čas trajanja raziskovalnega programa pozvala matične raziskovalne organizacije raziskovalnih programov, da pošljejo seznam izbranih kandidatov za mentorje mladim raziskovalcem v letu 2021.

Agencija objavlja celoten seznam mentorjev mladim raziskovalcem v letu 2021, ki so jih izbrale matične raziskovalne organizacije raziskovalnih programov.

Izvajalec usposabljanja mora v skladu z določili Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20 in 145/20) izbrati kandidate za mlade raziskovalce in do 1. septembra 2021 agenciji sporočiti imena izbranih mladih raziskovalcev.

 

Priloga: