Mladi raziskovalci

Rezultati razpisov in pozivov

Seznam mentorjev mladim raziskovalcem v letu 2017

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (v nadaljevanju: agencija) je z obvestilom o dodelitvi mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2017 in okvirnem številu mentorskih mest raziskovalnim programom za čas trajanja raziskovalnega programa dalje pozvala matične raziskovalne organizacije, da pošljejo seznam izbranih kandidatov za mentorje mladim raziskovalcem v letu 2017.

Agencija objavlja celoten seznam mentorjev mladim raziskovalcem v letu 2017, ki so jih izbrale matične raziskovalne organizacije raziskovalnih programov. Izvajalec usposabljanja mora skladno z določili Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16) izbrati kandidate za mlade raziskovalce in do 1. septembra 2017 agenciji sporočiti imena izbranih mladih raziskovalcev.

 

Priloga: