Mladi raziskovalci

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni poziv za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2017

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega poziva

27.01.2017

  Zaključek poziva

23.02.2017 do 14.00 ure

  Odpiranje prijav

27.02.2017 ob 10.00

  Seja strokovnega telesa

23.03.2017 in 30.03.2017

  Seja Znanstvenega sveta agencije

13.04.2017

  Sklep o dodelitvi mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2017 (direktor)

19.04.2017

  Obvestila prijaviteljem in poziv za oddajo imen kandidatov za mentorje

24.04.2017

  Objava rezultatov poziva na spletni strani agencije

25.04.2017

  Rok za vložitev ugovorov

15 dni

  Rok za oddajo imen kandidatov za mentorje

15.05.2017

  Komisija za ugovore

09.06.2017

  Objava seznama mentorjev na spletni strani agencije

16.06.2017

  Seja Upravnega odbora agencije

21.06.2017

  Obvestila prijaviteljem o  ugovorih

22.06.2017
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano