Mladi raziskovalci

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni poziv za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2016

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega poziva

11.02.2016

  Zaključek poziva

09.03.2016 do 14.00 ure

  Odpiranje prijav

14.03.2016 ob 10.00

  Seja strokovnega telesa

31.03.2016 in 07.04.2016

  Seja Znanstvenega sveta agencije

21.04.2016

  Sklep o dodelitvi mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2016 (direktor)

25.04.2016

  Obvestila prijaviteljem in poziv za oddajo imen kandidatov za mentorje

28.04.2016

  Objava rezultatov poziva na spletni strani agencije

03.05.2016

  Rok za vložitev ugovorov

15 dni

  Rok za oddajo imen kandidatov za mentorje

24.05.2016

  Objava seznama mentorjev na spletni strani agencije

21.06.2016

  Komisija za ugovore

28.07.2016

  Seja Upravnega odbora agencije

21.09.2016

  Obvestila prijaviteljem o  ugovorih

30.09.2016
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano