Mladi raziskovalci

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2014 - razpis v letu 2013

Razpis
Kratka navodila
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

05.04.13, Ur.l. RS, št. 29/13

  Zaključek poziva

08.05.13 do 12.00 ure

  Odpiranje prijav

10.05.2013 ob 9.00 uri

  Ocenjevanje prijav

09.07.2013

  Seja strokovnega telesa

10.07.2013

  Seja Znanstvenega sveta agencije

23.07.2013

  Sklep o izboru mentorjev (direktor)

06.02.2014

  Objava seznama mentorjev na spletni strani agencije

06.02.2014

  Obvestila prijaviteljem

10.02.2014

  Rok za vložitev ugovorov

15 dni

  Komisija za ugovore

02.04.2014

  Seja Upravnega odbora agencije

22.05.2014

  Obvestila prijaviteljem o ugovorih

30.05.2014

  Objava seznama mentorjev na spletni strani agencije

06.06.2014
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano