Mladi raziskovalci

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2013 - razpis v letu 2012

Razpis
Kratka navodila
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

22.06.2012, Ur.l. RS, št. 47/2012

  Zaključek poziva

12.09.2012 do 12.00 ure

  Odpiranje prijav

17.09.2012 ob 9.00 uri

  Ocenjevanje prijav

14.11.2012

  Seja strokovnega telesa

05.12.2012

  Seja Znanstvenega sveta agencije

10.12.2012

  Sklep o izboru mentorjev (direktor)

27.12.2012

  Obvestila prijaviteljem

28.12.2012

  Objava seznama mentorjev na spletni strani agencije

28.12.2012

  Rok za vložitev ugovorov

15 dni

  Komisija za ugovore

18.02.2013

  Seja Upravnega odbora agencije

27.02.2013

  Objava seznama mentorjev na spletni strani agencije

07.03.2013

  Obvestila prijaviteljem o ugovorih

22.04.2013
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano