Mladi raziskovalci

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje programa znanost mladini v letu 2008

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

25.05.2007

  Zaključek javnega razpisa

22.06.2007 ob 12. uri

  Odpiranje prijav

29.06.2007

  Ocenjevalni postopek in seja strokovnega telesa

17.07.2007

  Sklep o izboru (Upravni odbor agencije)

13.9.2007

  Obvestila prijaviteljem

1.10.2007

  Rok za vložitev pritožb

25.10.2007

  Komisija za pritožbe

5.11.2007

  Odločitev o pritožbah (Upravni odbor agencije)

5.12.2007

  Objava seznama sofinanciranih programov na spletni strani agencije

6.12.2007
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano