Mladi raziskovalci

Novice, obvestila

Začetek financiranja novih mladih raziskovalce v letu 2014

Izvajalce usposabljanja novih mladih raziskovalcev obveščamo, da bo Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS začela financiranje usposabljanja novih mladih raziskovalcev s 1. novembrom 2014.

Aneksi k skupnim pogodbam za leto 2014, ki bodo vključevali nove mlade raziskovalce, bodo poslani v oktobru.