Mladi raziskovalci

Novice, obvestila

Zaključna poročila o usposabljanju mladih raziskovalcev – marec 2012

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je dne 6.4.2012 pozvala vse mentorje mladih raziskovalcev, kateri so zaključili usposabljanje v mesecu marcu oz. v začetku aprila, k oddaji zaključnih poročil.

Zaključna poročila je treba oddati preko portala eObrazci. Rok za oddajo poročil je 7.5.2012.

Spletni portal omogoča tudi digitalno podpisovanje. V primeru, da bo zaključno poročilo polno digitalno podpisano, oddaja poročila v pisni obliki ne bo potrebna. Zaključno poročilo je polno digitalno podpisano, ko ga podpišeta mentor in zastopnik oz. pooblaščena oseba raziskovalne organizacije.

V primeru, da zaključno poročilo ne bo digitalno podpisano oziroma bo samo delno digitalno podpisano, ga bo potrebno oddati tudi v pisni obliki, ki mora biti opremljena s podpisom zastopnika oz. pooblaščene osebe raziskovalne organizacije in mentorja ter žigom raziskovalne organizacije.

Kontaktne osebe: