Mladi raziskovalci

Novice, obvestila

Obvestilo raziskovalnim organizacijam - mladi raziskovalci 2012

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) obvešča raziskovalne organizacije, da morajo izbor kandidatov za mlade raziskovalce, skladno s 105. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: pravilnik), opraviti do konca avgusta in do 1. septembra 2012 sporočiti agenciji imena izbranih mladih raziskovalcev.

Agenciji je treba poslati potrdilo, da so bili kandidati izbrani na javnih razpisih in podatke o izpolnjevanju pogojev za posameznega mladega raziskovalca.

Raziskovalna organizacija jamči, da izbrani kandidat ustreza pogojem iz 103. člena pravilnika.

Če raziskovalne organizacije do 1. septembra 2012 agenciji ne sporočijo imen kandidatov za mlade raziskovalce, mentorji izgubijo možnost financiranja usposabljanja mladih raziskovalcev.