Mladi raziskovalci

Novice, obvestila

Obvestilo o sklepanju pogodb za mlade raziskovalce v letu 2011

Obveščamo, da morajo raziskovalne organizacije skladno s 105. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti opraviti naslednje:

  1. RO mora izbor kandidatov za mlade raziskovalce opraviti do konca avgusta 2011 in do 1. septembra 2011 sporočiti agenciji imena izbranih mladih raziskovalcev. Agenciji pošljejo potrdilo, da so bili kandidati izbrani na javnih razpisih in podatke o izpolnjevanju razpisnih pogojev za posameznega mladega raziskovalca.
     
  2. Izbor kandidatov, ki se prijavijo na razpis RO, opravi RO v soglasju z izbranimi mentorji. Mentorji preverijo izpolnjevanje pogojev kandidatov ter jih pisno ocenijo glede na postavljena merila iz prejšnjega člena.
     
  3. Če raziskovalne organizacije do 1. septembra 2011 agenciji ne sporočijo imen kandidatov za mlade raziskovalce, mentorji izgubijo možnost financiranja usposabljanja mladih raziskovalcev, pridobljeno na razpisu.

O nadaljnih postopkih vas bomo obvestili takoj po 1. septembru 2011.