Mladi raziskovalci

Novice, obvestila

Seznam mentorjev, ki bodo v letu 2011 začeli z usposabljanjem mladih raziskovalcev

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije obvešča vse zainteresirane, da so v prilogi objavljeni podatki o izbranih mentorjih, ki bodo konec leta 2011 začeli z usposabljanjem mladih raziskovalcev (upoštevane so tudi zamenjave mentorjev med letoma 2010 in 2011).

Vsi zainteresirani imajo možnost, da se z izbranimi mentorji povežejo neposredno, že pred objavo javnih razpisov za izbor mladih raziskovalcev, ki jih bodo raziskovalne organizacije objavile v letu 2011.

Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11) določa, da raziskovalne organizacije opravijo izbor kandidatov za mlade raziskovalce do konca avgusta tekočega leta in do 1. septembra sporočijo agenciji imena izbranih mladih raziskovalcev. Agenciji pošljejo potrdilo, da so bili kandidati izbrani na javnih razpisih in podatke o izpolnjevanju razpisnih pogojev za posameznega mladega raziskovalca. Izbor kandidatov, ki se prijavijo na javni razpis raziskovalnih organizacij, opravi raziskovalna organizacija v soglasju z izbranimi mentorji. Mentorji preverijo izpolnjevanje pogojev kandidatov ter jih pisno ocenijo glede na postavljena merila iz navedenega pravilnika.

Priloga:

  • Seznam mentorjev, ki bodo v letu 2011 usposabljali mlade raziskovalce: