Mladi raziskovalci

Novice, obvestila

Sklepanje pogodb za mlade raziskovalce v letu 2009

Izvajalce usposabljanja novih mladih raziskovalcev obveščamo, da agencija preverja izpolnjevanje pogojev kandidatov za nove mlade raziskovalce. V primeru, da dokumentacija za mlade raziskovalce ni popolna, bo agencija izvajalce pozvala na dopolnitev dokumentacije. Začetek financiranja usposabljanja novih mladih raziskovalcev je 1. oktober 2009. V posebej obrazloženih primerih je lahko začetek financiranja usposabljanja 1. november 2009 ali 1. december 2009.

Pogodbe o financiranju usposabljanja bodo poslane v podpis predvidoma v drugi polovici meseca oktobra 2009.