Mladi raziskovalci

Novice, obvestila

Obvestilo raziskovalnim organizacijam - mladi raziskovalci 2009

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) obvešča raziskovalne organizacije, da morajo izbor kandidatov za mlade raziskovalce, skladno s 23. členom Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (v nadaljevanju: pravilnik), opraviti do konca avgusta in do 1. septembra 2009 sporočiti agenciji imena izbranih mladih raziskovalcev.

Agenciji je treba poslati potrdilo, da so bili kandidati izbrani na javnih razpisih in podatke o izpolnjevanju pogojev za posameznega mladega raziskovalca.

Raziskovalna organizacija jamči, da izbrani kandidat ustreza pogojem iz 25. člena pravilnika.

V skladu s 29. členom pravilnika, mora raziskovalna organizacija poslati agenciji najkasneje do 20.9.2009, za posameznega mladega raziskovalca, naslednjo dokumentacijo:

  • okvirni program raziskovalnega usposabljanja (raziskovalni in študijski program),
  • seznam raziskovalnih projektov oziroma programov v okviru katerih dela mentor in kamor bo vključen mladi raziskovalec,
  • dokazilo o diplomi z dodatkom k diplomi oziroma potrdilo o zagovoru znanstvenega magisterija.

Začetek financiranja usposabljanja novih mladih raziskovalcev v letu 2009 bo 1. oktober 2009.