Mladi raziskovalci

Novice, obvestila

Obvestilo raziskovalnim organizacijam - mladi raziskovalci 2008

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) obvešča raziskovalne organizacije, da morajo izbor kandidatov za mlade raziskovalce, skladno s 23. členom Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (v nadaljevanju: pravilnik), opraviti do konca avgusta in do 1. septembra 2008 sporočiti agenciji imena izbranih mladih raziskovalcev.

Agenciji je treba poslati potrdilo, da so bili kandidati izbrani na javnih razpisih in podatke o izpolnjevanju pogojev za posameznega mladega raziskovalca.

Raziskovalna organizacija jamči, da izbrani kandidat ustreza pogojem iz 25. člena pravilnika (npr. ustreznost izobrazbe tujih državljanov, nostrifikacija diplome, pretvorba tujih ocen glede na slovenski sistem).

V skladu s 29. členom pravilnika, mora raziskovalna organizacija poslati agenciji najkasneje do 20.9.2008, za posameznega mladega raziskovalca, naslednjo dokumentacijo:

  • okvirni program raziskovalnega usposabljanja,
  • seznam raziskovalnih projektov oziroma programov v okviru katerih dela mentor in kamor bo vključen mladi raziskovalec,
  • dokazilo o diplomi z dodatkom k diplomi oziroma potrdilo o zagovoru znanstvenega magisterija.

Začetek financiranja usposabljanja novih mladih raziskovalcev v letu 2008 bo 1. oktober 2008.