Mladi raziskovalci

Novice, obvestila

Udeležba na seminarju s področja podjetništva za mlade raziskovalce

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) je v zadnjem času prejela veliko vprašanj v zvezi z drugim odstavkom 34. člena Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni list RS, št. 24/06 in 5/07, v nadaljevanju: pravilnik), ki določa, da se mora mladi raziskovalec pred zaključkom usposabljanja udeležiti seminarja s področja podjetništva, ki ga organizira visokošolska organizacija.

Pojasnilo agencije:

  1. Udeležba na seminarju s področja podjetništva je obvezna za mlade raziskovalce, ki so bili prvič vključeni v program v letu 2006, skladno z določili zgoraj navedenega pravilnika.
     
  2. Potrdilo o udeležbi mladega raziskovalca na seminarju izda visokošolska organizacija. V potrdilu, ki je opremljeno z žigom in podpisom, mora biti navedeno , da se je mladi raziskovalec (priimek in ime) udeležil seminarja s področja podjetništva ( naslov seminarja, datum in obseg trajanja -število šolskih ur ) in s tem izpolnil pogoj iz drugega odstavka 34. člena pravilnika. Naveden mora biti tudi naslov organizatorja seminarja.
     
  3. Visokošolska organizacija pa lahko pošlje agenciji samo potrdilo, da ima predmet ( naslov predmeta) , ki ga je mladi raziskovalec (priimek in ime) opravil (datum izpita) v okviru podiplomskega študija, dovolj vsebinske podpore s področja podjetništva, da je s tem zadostil oziroma presegel pogoj iz drugega odstavka 34. člena pravilnika.