Mladi raziskovalci

Novice, obvestila

Višina enoletnih pogodbenih sredstev za financiranje mladih raziskovalcev

ARRS objavlja Sklep o višini subvencije za usposabljanje mladih raziskovalcev, ki se uporablja od 1. januarja 2006. Višina subvencije ostaja nespremenjena. Spremenijo se zakonsko določeni davki in prispevki od bruto plače mladega raziskovalca, ki se znižajo od 19.9 % na 19.10 %. Razlika v sredstvih je razporejena na materialne stroške. Novo razmerje sredstev v strukturi subvencije je razvidno iz Navodila o porabi sredstev za usposabljanje mladih raziskovalcev.