Mladi raziskovalci

Novice, obvestila

Višina enoletnih pogodbenih sredstev za financiranje mladih raziskovalcev

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije objavlja Sklep o višini subvencije za usposabljanje mladih raziskovalcev, ki se uporablja od 1. julija 2006. Višina subvencije je spremenjena zaradi povišane izhodiščne plače. Novo razmerje sredstev v strukturi subvencije je razvidno iz Navodila o porabi sredstev za usposabljanje mladih raziskovalcev.