Mladi raziskovalci

Obrazci

ARRS-MR/FO-02/2006 - Finančni obračun porabljenih sredstev ARRS za mladega raziskovalca, ki je v letu 2006 zaključil usposabljanje

  • Finančni obračun porabljenih sredstev za mladega raziskovalca, ki je v letu 2006 zaključil usposabljanje (za obdobje od 1.1.2006 do 31.3.2006)