Podporni instrumenti ERC

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov ERC nova obzorja - marec 2024

Na podlagi Sklepa o izboru prijav za (so)financiranje raziskovalnih projektov ERC nova obzorja št. 5100-239/2023-14 z dne 5. 3. 2024 ter v zvezi z Javnim razpisom za (so)financiranje raziskovalnih projektov ERC nova obzorja, se za (so)financiranje izbere ena (1) prijava.

 

Priloga:

  • Rezultati Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov ERC nova obzorja – marec 2024: