NORFACE

Partnerji

Švedska

Švedski raziskovalni svet (The Swedish Research Council – VR)

Znanstveni svet za humanistiko in družboslovje je sestavni del Švedskega znanstvenega sveta, ki je financiran s strani Ministrstva za šolstvo in znanost. Njegova ključna naloga je razvoj temeljnih raziskav na vseh znanstvenih področjih na Švedskem. Je najpomembnejša vladna agencija, ki financira znanost. Večina financiranih projektov je predlaganih s strani raziskovalcev, evalvirajo pa jih uveljavljeni švedski in mednarodni strokovnjaki s področja raziskav. Svet vzdržuje obsežno mrežo mednarodnih stikov in pri svojem delu aktivno sodeluje s sveti v drugih nordijskih državah.

Kontaktni osebi:

URL: