NORFACE

Partnerji

Slovenija

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (Slovenian Research Agency – SRA)

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge v zvezi z izvajanjem sprejetega Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa v okviru veljavnega proračunskega memoranduma in državnega proračuna, ter druge naloge pospeševanja raziskovalne dejavnosti, skladno z namenom ustanovitve. ARRS opravlja z zakonom določene naloge v javnem interesu z namenom, da zagotovi trajno, strokovno in neodvisno odločanje o izbiri programov in projektov, ki se financirajo iz državnega proračuna in drugih virov financiranja. ARRS ima status javne agencije in je za svoje delo odgovorna Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

Kontaktni osebi:

URL: