NORFACE

Partnerji

Portugalska

Fundacija za znanost in tehnologijo (Fundação para a Ciência e Tecnologia – FCT)

Fundacija za znanost in tehnologijo (FCT) je bila ustanovljena leta 1997 na osnovi dveh predhodnih institucij, od katerih je nasledila področje dela, pristojnosti in tradicijo. FCT je osrednja institucija za financiranje raziskovanja na Portugalskem z administrativno in finančno avtonomijo, ki deluje pod okriljem Ministrstva za znanost, inovacije in visoko šolstvo. FCT pokriva vsa področja znanosti, pretežno se naslanja na financiranje pobud raziskovalcev in teži k povečevanju raziskovalnih zmožnosti in doseganju raziskovalne odličnosti. Poleg tega se s pomočjo lansiranja tematskih programov skupaj z drugimi javnimi institucijami posveča promociji znanosti v okviru drugih javnih politik.

Kontaktna oseba:

URL: