NORFACE

Partnerji

Norveška

Norveški raziskovalni svet (The Research Council of Norway – RCN)

Norveški raziskovalni svet je zadolžen za povečevanje splošne ravni znanja. Prispeva k zadovoljevanju družbenih raziskovalnih potreb prek promoviranja temeljnih in aplikativnih raziskav na vseh področjih. Prek Raziskovalnega sveta se financira približno tretjina norveškega javnega investiranja raziskav.

Oddelek za kulturo in družbo znotraj RCN je zadolžen za spodbujanje visoke ravni strokovnosti na področju humanistike in družboslovja. Prek 22 raziskovalnih programov podpira projekte iniciirane s strani raziskovalcev ter zagotavlja osnovno financiranje za raziskovalne inštitute. Drug pomemben segment njihove dejavnosti vključuje upravljanje s človeškimi viri, rekrutiranje raziskovalcev, identifikacija raziskovalnih potreb in prenos znanja.

Kontaktni osebi:

URL: