NORFACE

Partnerji

Nizozemska

Nizozemska organizacija za znanstveno raziskovanje (Netherlands Organisation for Scientific Research – NWO)

NWO je osrednja nizozemska institucija na področju financiranja znanosti. Njena naloga je financiranje najboljših predlogov projektov, razvijanje tematskih aktivnosti in promoviranje najkvalitetnejšega raziskovalnega dela. NWO je zadolžena za določanje raziskovalnih prioritet in izvajanje programov financiranja. Njena funkcija »nacionalne raziskovalne organizacije« pomeni tudi to, da NWO promovira specifične raziskave v imenu različnih ministrstev. Družboslovje pokriva eden od osmih oddelkov znotraj institucije, ki predstavlja ključnega akterja na področju financiranja družboslovja na Nizozemskem. Poglavitno poslanstvo NWO/družboslovje je spodbujanje in financiranje raziskovanja na najvišji ravni, s pomočjo financiranja raziskav na kompetitivni osnovi. NVO/družboslovje je zanesljiv in aktiven akter tudi na mednarodni ravni, dejaven predvsem v povezovanju s tujimi organizacijami, prek katerih spodbuja široko znanstveno sodelovanje na mednarodni, še posebno evropski ravni.

Kontaktni osebi:

URL: