NORFACE

Partnerji

Kanada

Kanadski svet za raziskave v družboslovnih in humanističnih vedah (The Social Sciences and Humanities Research Council of Canada - SSHRC) – pridruženi partner

SSHRC je agencija, ki na federalni ravni spodbuja in podpira raziskovalno dejavnost ter izobraževanje na področju družboslovnih in humanističnih ved v Kanadi. SSHRC preko programov in politik omogoča doseganje najvišje ravni raziskovalne odličnosti, vzpodbuja izmenjavo znanj ter sodelovanje znanstvenih ved, univerz in različnih sektorjev družbe.

SSHRC je zavezana naslednjim vrednotam:

  • vlaganje v razvoj odličnih raziskovalcev preko štipendij in podpore izobraževalnim programom,
  • krepitev znanstvene odličnosti, ki krepi znanje in razumevanje preteklosti, sedanjosti in prihodnosti posameznikov, skupnosti in družbe kot celote in
  • podpora partnerstvom, interakcijam in izmenjavi znanj, ki predstavljajo prispevek znanstvenoraziskovalne dejavnosti k delovanju širše družbe.

Kontaktna oseba:

URL: