NORFACE

Partnerji

Islandija

Islandski raziskovalni center (The Icelandic Centre for Research – RANNÍS)

RANNIS je vladna institucija, ki pokriva celotno področje znanosti in o svojem delu poroča Ministrstvu za šolstvo, znanost in kulturo. Njegova naloga je oskrbeti islandsko raziskovalno skupnost s strokovno pomočjo pri pripravi in izvajanju znanstvene in tehnološke politike v Islandiji.

Kontaktna oseba:

URL: