NORFACE

Partnerji

Irska

Irski raziskovalni svet za humanistiko in družboslovje (Irish Research Council for the Humanities and Social Sciences – IRCHSS)

Raziskovalni svet za humanistiko in družboslovje (IRCHSS) je bil ustanovljen leta 2000 s strani Ministrstva za šolstvo in znanost.Njegov namen je bil izboljšati sposobnosti in zmožnosti Irske raziskovalne skupnosti za ponujanje odgovorov na pereča vprašanja spreminjajočega se globalnega okolja, v katerem je znanje predpogoj ekonomskega in družbenega razvoja. Namen IRCHSS je spodbujanje raziskovalne odličnosti in najvišjih raziskovalnih standardov na področju humanistike in družboslovja.

Kontaktna oseba:

URL: