NORFACE

Partnerji

Francija

Nacionalna agencija za raziskovanje (L'Agence nationale de la recherche – ANR)

Leta 2005 je francoska vlada ustanovila ANR kot novo orodje za dvig števila raziskovalnih projektov, ki jih oblikuje in izvaja raziskovalna skupnost. ANR je javna ustanova pod okriljem Ministrstva za raziskave in visoko šolstvo, ki tako javnim, kot zasebnim raziskovalnim organizacijam preko uvajanja načela javno-zasebnega partnerstva, zagotavlja sredstva za raziskovalno delo. Procesi izbora projektov temeljijo na kompetitivnih shemah, v katerih je uporabljen peer review, utemeljen na najvišjih mednarodnih standardih. Fleksibilno in reakcijsko financiranje je usmerjeno v horizontalne raziskave, ki povezujejo več raziskovalnih področij z namenom spodbujanja razvoja vseh znanstvenih ved, razvoja inovacij, javno-zasebnega partnerstva, interdisciplinarnosti in mednarodnega sodelovanja. ANR financira temeljne in aplikativne raziskave.

Kontaktni osebi:

URL: