NORFACE

Partnerji

Estonija

Estonska znanstvena fundacija (The Estonian Science Foundation – EstSF)

Estonska znanstvena fundacija je bila ustanovljena leta 1990. Njen namen je financiranje raziskovanja na področju temeljnih in aplikativnih raziskav na vseh znanstvenih področjih. EstSF razpolaga s sredstvi iz državnega proračuna, s katerimi financira projekte posameznikov in raziskovalnih skupin, na kompetitivni podlagi, temelječi na recenzentskem postopku. V letu 2004 je EstSF financirala 70 projektov s področja družboslovja.

Kontaktna oseba:

URL: