NORFACE

Partnerji

Danska

Danska agencija za znanost, tehnologijo in inovacije / Svet za neodvisne raziskave, družboslovne vede (The Danish Agency for Science, Technology and Innovation – DASTI / The Council for Independent Research, Social Sciences - FSE)

DRA je neodvisna vladna institucija pod okriljem Ministrstva za znanost, tehnologijo in inovacije. DRA je osrednji sekretariat za več ločenih raziskovalnih svetov, med njimi tudi za Danski raziskovalni svet za družboslovje (Danish Social Science Research Council - DSSRC). Ključna naloga DSSRC je spodbujanje mednarodno primerljivega družboslovnega raziskovanja. Svet trenutno podpira približno 300 različnih projektov s področja družboslovja, ki jih implementira s politično določenimi prioritetnimi tematikami in namenskim financiranjem. Poleg tematskih prioritet DSSRC veliko pozornost posveča tudi horizontalnim programom, predvsem raziskovalni infrastrukturi in izobraževanju mladih raziskovalcev. DSSRC skupaj z drugimi raziskovalnimi sveti oblikuje tudi interdisciplinarne prioritete.

Kontaktna oseba:

URL: