NORFACE

Partnerji

Velika Britanija

Britanski svet za ekonomijo in družboslovje (The UK Economic and Social Research Council – ESRC)

ESRC je eden od osmih raziskovalnih svetov, ki skupaj pokrivajo vsa področja znanosti. Financirani so s strani Urada za znanost in tehnologijo, ki je del Ministrstva za trgovino in industrijo. ESRC na podlagi obsežnih konzultacij oblikuje strateške raziskovalne prioritete, s področja katerih financirajo projekte prek instrumentov financiranja raziskovalnih centrov in raziskovalnih programov. Raziskovalni centri so nacionalna vozlišča za dolgoročno družboslovno raziskovanje glavnih interdisciplinarnih tematik. Raziskovalni programi pa združujejo med 20 in 25 medsebojno neodvisnih projektov, ki z različnih zornih kotov pokrivajo izbrano širšo tematiko.

Kontaktna oseba:

URL: